Friday, 19 July 2013

Allah Memanggil Mesra Hambanya Dengan Penuh Kasih Sayang

“Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku.“/Qs. Al Fajr 27-30. Allah sangat senang sekali dengan seoarang hamba yang tenang jiwanya dan bersih. lantas bagaimana jiwa yang tenang itu ?
  • Jiwa yang tenang itu, manakala seorang hamba melakukan kebaikan maka hatinya merasa tentram dan damai.
  • Rindu untuk selalu melakukan kebaikan.
  • Selalu menunggu tiba waktunya beribadah kepada allah.
  • Manakala membaca ayat al-quran yang berkaitan dengan neraka, hatinya merasa takut dan cemas.
  • Siap berkorban untuk allah dengan senang hati.
  • Selalu rindu dengan allah.
  • Takut dengan dosa-dosanya.
  • Selalu bersabar dan ikhlas ketika mendapat ujian dari allah, karena yang demikian itu dapat meningkatkan ridha allah.
  • Do’a nya mustajab.
  • Dijamin oleh allah rezekinya.
Yang demikian itu dapat menjadikan allah ridha kepadanya dan mudah mudahan kita bisa mencapai jiwa yang tenang itu...

No comments: